I forlængelse af mit forrige indlæg vil jeg knytte nogle kommentarer til forudsætningerne for en succesfuld implementering af en agil virksomhedskultur.

Lad os slå fast, at man skal ikke tilstræbe at have en 100% agil virksomhedskultur, idet der fortsat er behov for en fast struktur og faste processer. Det er lidt ligesom skellettet hos mennesker, hvorpå der er monteret en agil muskelstruktur, der sikrer, at vi er fleksible i alle situationer (stort set). De vitale organer udgør de kritiske funktioner og infrastruktur, der sikrer, at virksomheden fungerer og skaber forudsætning for at agiliteten kan bebeholdes og styrkes.

Grundpricippet bag en agil organisationsstruktur er, at agile personalegrupper kan opstå og trives i uforudsigelige og hastigt ændrende omgivelser. Disse grupper skal være både stabile og dynamiske, mens de fokuserer på kundernes behov og løbende tilpasser sig til ændringer i egne og kundernes omgivelser. I tillæg skal disse grupper besættes af individer, der er åbne, inklusive og ikke optaget af hierarkiske strukturer. Dermed kan disse agile grupper udvikle sig løbende og direkte omfavne eller opsøge usikkerhed tvetydighed i virksomhedens omgivelser.

Er en agil virksomhedsstruktur så kun noget for store virksomheder med mange ansatte? De fleste artikler herom omhandler agilitet i store organisationer, men jeg er ikke i tvivl om, at også mindre og mellemstore virksomheder kan implementer en agil virksomhedskultur. Det kræver blot den rette indstilling hos ledelsen og medarbejderne.

Skåret helt ind til benet, så medfører en agil virksomhedskultur, at den tillader de ansatte at reagere øjeblikkelig med beslutninger baseret på egen erfaring, videnssystemer og kollegial sparring. For at dette kan lade sig gøre, så skal ledelsen acceptere fuld distribution af beslutningskompetence samt leve med følgende tre antagelser:

1) Tag en beslutning, når der er 70% sikkerhed. Vent ikke til der er 90% sikkerhed

2) Kultiver evnen til at tage beslutninger “her og nu” istedet for at lade beslutningen være afhængig af et rigid organisatorisk godkendelse system

3) Accepter, at evnen til at lede findes hos mange mennesker, og at denne evne erhverves via kollegial respekt og ikke via position i organisationsdiagrammet og en fin titel

Ovenstående 3 forudsætninger er en udfordring for mange ejerledede virksomheder, idet den ofte karismatiske ejer ønsker kontrol og fuld indsigt i alle beslutninger. Men dette kan også være årsagen til en stagnerende vækst og en dagligdag, hvor det er konkurrenterne, der styrer agendaen.

De hastigt ændrende markedsmæssige vilkår alle virksomheder lever under – uanset størrelse og branche – dikterer implementeringen af en agil virksomhedskultur, så det er muligt at udarbejde og implementere en fremadrettet strategi samtidig med at det reelle talent hos hver eneste ansat sættes fri indenfor de strategiske fastsatte rammer. Dermed kan de kan forme virksomhedens eksistensberettigelse her og nu, ud fra det strategiske tema:

Hvordan forbliver vi relevante for vores kunder, ansatte og samarbejdspartnere?

Det er ikke en nem opgave at implementere en agil virksomhedskultur. Min anbefaling er, at det bliver et tema, når strategien skal udformes for de kommende 2-3 år. En agil virksomhedskultur og en agil strategi er hinandens forudsætning, og sammen kan de skabe virkelig fremdrift for enhver virksomhed, der har modet og visionen til at påbegynde denne rejse mod “Greatness” (reference til vores strategi metode BIG).