Har netop læst en undersøgelse gennemført af InterSearch i samarbejde med Board Network med titlen “Boards of the future”, hvor 1.056 bestyrelsesmedlemmer fra 55 lande har deltaget.

Nu er der tale om “megatrends” og ofte set fra cockpittet hos store virksomheder. Men gælder disse trends også for mindre- og mellemstore virksomheder? Lad os se på 4 af disse trends, hvor bestyrelsesmedlemmerne sætter ord på hvad de forventer vil påvirke deres virksomheds værdiskabelse mest. Jeg har valgt kun at tage de 3 vigtigste med under hver kategori.

Eksterne faktorer:
1) Konkurrence
2) Teknologi / Digitalisering
3) Lovgivning / Regulering

Interne faktorer:
1) Strategi
2) HR
3) Innovation / R&D

Disruptive scenarier de senest 24 måneder:

1) Produkt og/eller Forretningsmodel innovation
2) Digitalisering
3) Uventede lovgivning / tiltag fra offentlige myndigheder

Disruptive scenarier de kommende 24 måneder:
1) Produkt og/eller Forretningsmodel innovation
2) Digitalisering
3) Konkurrence fra nye og uventede konkurrenter

Ikke overraskende er den røde tråd emner, der indgår i det strategiske beredskab for enhver virksomhed. Dette gælder også for mindre- og mellemstore virksomheder. Men ofte mangler de interne ressourcer hos MMV’erne, der kan dedikere tid til dette arbejde. Opgaven ligger derfor hos ejerlederen og den professionelle bestyrelse, hvis denne er etableret.

Det er desuden bemærkelsesværdig, at det første punkt under “Disruptive temaer” – både de seneste 24 måneder og de kommende år – er “Produkt og/eller Forretningsmodel innovation”. Så det er ikke alene produkter og ydelser, der skal innoveres, men også forretningsmodellen.

Det er ikke nødvendigvis en svær opgave at validere og udfordre en virksomheds forretningsmodel så den kan stå distancen i en stadig mere kompleks konkurrencesituation, men det kræver et stærkt ledelses mandat og en iterativ proces, fordi konsekvensen er en løbende justering af strategien, forretningsplanen og dermed den daglige implementering.

De virksomheder, der tager udfordringen op, vil om 5 år erkende, at deres forretningsmodel er ændret på væsentlige punkter. De som ikke gør dette, vil erkende, at deres værdiskabelse er stagneret eller direkte negativ.