En god forretningsplan er kort, præcis og visuel. Men den kan ikke stå alene. En forretningsplan skal kunne brydes ned i mange indsatser, der bliver til en løbende implementeringsplan. Og udgangspunktet for en god forretningsplan, er en dyb indsigt i og en løbende udfordring af den underliggende forretningsmodel (for 3-5 år), der leder til nogle strategiske udfaldsrum (for 2-3 år). Et af disse strategiske udfaldsrum vælges, hvorefter forretningsplanen (for 1-2 år) eksekveres. 

Rigtig mange anbefaler og arbejder med det populære værktøj “Business Model Canvas” – det gør jeg skal også 🙂 Og ingen tvivl om, at BMC er et godt værktøj til at illustrere den nuværende forretningsmodel samt til at udarbejde forskellige strategiske udfaldsrum – baseret på kundernes udfordringer og behov, hvilket skal matches med de produkter og ydelser (Value Proposition), som tilbydes. BMC må dog ikke “blot” anvendes til at beskrive “as is”, men skal anvendes til at udfordre forretningsmodellen. Og en praktisk måde at udfordre forretningsmodellen på er ved løbende at arbejde med de fire dimensioner – HVEM (kunden), HVAD (værdien), HVORDAN (værdikæden) og HVORFOR (profit paradigmet).