For en del år siden lancerede Chan Kim og Renée Mauborgne den såkaldte “Blue Ocean” strategi, der hurtigt blev en af de mest anerkendte strategi tilgange for især store virksomheder. Der er sidenhen lanceret en hjemmeside omkring dette strategi koncept.

Konceptet er relativt simpelt. De fleste virksomheder, der har eksisteret i mange år, befinder sig i et marked med omfattende konkurrence og vigende indtjening. Strategi i Red Ocean rejser sig om at erobre markedsandele i et marked med begrænset (ny) efterspørgsel. Blue Ocean omfatter industrier og markeder, der ikke eksisterer i dag, og som derfor tilbyder de første, der formår at etablere sig her, store indtjeningsmuligheder i en lang periode. Strategi i Blue Ocean drejer sig om at skabe ny efterspørgsel, hvor der ikke tidligere fandtes et behov, i stedet for at kæmpe om andele i et marked med faldende efterspørgsel.

I virkeligheden er dette skift fra Red Ocean til Blue Ocean meget svært at gennemføre for etablerede virksomheder – og måske især for mindre virksomheder, da de ofte ikke har de rette ressourcer og det rette ledelsesfokus for at kunne starte denne process. Driften sluger al opmærksomhed og alle ressourcer.

Nu har de kære forfattere lavet en figur, der bygger bro mellem de to oceaner.

Pioneer-Migrator-Settler kortet.

I min egen strategimodel – 266-modellen – introducerer vi en ekstern kraft og en intern kraft med hver 3 drivers. De eksterne drivers er “Omdømme”, “Unikhed” og “Innovationsevne”, hvilket vi mener, er de afgørende områder at fokusere på for at skabe en vækst strategi i et marked, der forandrer sig med stadig større hastighed for hvert år der går. De interne drivers er “Organisation”, “Psykologi” og “Roller” – idet ingen transformation lykkes uden at organisationen er gearet til dette.

På sin vis illustrerer Pioneer-Migrator-Settler kortet det samme.

Det gælder om at skabe en strategi, der er modstandsdygtig overfor et hastigt forandrende marked. Og for mange SMV’er er forudsigelse og planlægning af fremtidig vækst og øget indtjening en vanskelig øvelse.

Men når man befinder sig i det røde ocean, så gælder det om at navigere her, da det er her den nuværende indtjening skabes. Men samtidig med dette skal man som virksomhedsejer/leder klargøre virksomheden og kulturen til en transformation.

En meget jordnær og operationel metode til dette, som især er velegnet for SMV’er er en tilgang baseret på “Back Casting” og “Business Model Canvas“, hvilket fører til en liste af “Indsatser”, der kan prioriteres efter milepæle (funder under Back Casting), og herefter implementeres i Sprints.

I blandt de formulerede milepæle dukker der muligheder op, der kan transformere virksomheden i retning af det blå ocean. Det gælder derfor om at bygge en portefølje af sådanne muligheder, som kan udforskes og udvikles som en del af den normal drift i det røde ocean og med de tilgængelige ressourcer.

Hvis virksomheden befinder sig i en højst uattraktiv industri, så gælder det ikke længere om at erobre flere markedsandele, men om at forlade industrien hurtigst muligt. Hvis virksomheden befinder sig i en generelt attraktiv industri, hvor det forsat er muligt at opnå er fornuftig afkast på den investerede kapital, så vil man traditionelt arbejde for at øge sine markedsandele i den tro, at hvis man har en stor markedsandel og fornem indtjening, så er der ingen grund til at ændre kurs. Men historien har allerede givet os flere eksempler på, at disruption kan komme hurtigt til næsten alle industrier, hvorefter det er for sent for selv kæmper at tilpasse sig de nye markedsvilkår og efterspørgsel (f.eks. Nokia).

Men det behøver ikke engang at være en disruptor, der er årsagen (som Apple var overfor Nokia). Bare det at en industri generelt er attraktivt betyder, at der kommer flere konkurrenter til, som vil kæmpe om det samme marked, der ikke udvider sig. Faldende indtjening er en kendsgerning.

Markedsandele afspejler fortiden og ikke fremtidig præstation!

Derfor kan Pioneer-Migrator-Settler-kortet være et praktisk værktøj til visualisering af en virksomheds nuværende og planlagte forretningsporteføljer baseret på følgende opdeling:

  • Hvilke af dine produkter/ydelser er identisk med hvad andre tilbyder? (Settlers)
  • Hvilke af dine produkter/ydelser er bedre end dine konkurrenters, men kun marginalt, hvilket giver forbedret værdi? (Migrators)
  • Hvilke af dine produkter/ydelser – om nogen – er værdi innovationer, der leverer et ægte spring i værdi for kunden (Pioneers)

Jeg vil anbefale, at virksomhedsejere/ledere tager denne metode i brug i deres strategiarbejde og samtidig med dette introducerer en strategi proces, der er agil – dvs. ikke står stille og kun opdateres 1-2 gange årligt på en “strategidag”.

Strategi og forretningsudvikling er discipliner, der kræver daglig træning og fokus – også hos SMV’er.