Mindre og Mellemstore Virksomheder eller Små og Mellemstore Virksomheder udgør rygraden i både Dansk og Europæisk erhvervsliv og fremtidig vækst. Der er derfor stor politisk interesse for dette virksomhedssegment. Men der er uenighed om både forkortelsen og definitionen.

Det seneste eksempel er BDO’s rapport “SMV BAROMETRET 2018”, hvor de i indledningen skriver:

“Velkommen til SMV Barometret 2018 – I 2018 udkommer SMV Barometret for syvende år i træk. Analysen er et væsentlig bidrag til samfundsdebatten om, hvilken tilstand de mindre og mellemstore virksomheder befinder sig i. Vi tager temperaturen på viljen og muligheden for vækst, ligesom virksomhedernes faktuelle betingelser belyses.”

Lad mig starte med forkortelsen. Både MMV og SMV er ikke længere dækkende, idet der er tilkommet et nyt segment – nemlig Mikro virksomheder. Så den rette forkortelse burde være MMMV eller MSMV. Så måske ville 3MV være bedre 🙂

I udlandet anvendes SME for Small and Medium Enterprices.

Så er der definitionen. Danmarks statistik definerer små og mellemstore virksomheder, som virksomheder med færre end 250 fuldtidsansatte ansatte (årsværk). Herefter segmenteres på fuldtidsansatte således:

Mikrovirksomheder: 0-9
Små virksomheder: 10-49
Mellemstore virksomheder: 50-249
Store virksomheder: > 250

Tager vi Årsregnskabsloven i ed, så adderes yderligere en dimission i form af nettoomsætning og balancesum:

Små virksomheder:
Nettoomsætning på 89 mio. kr. og balancesum på 44 mio. kr.

Mellemstore virksomheder:
Nettoomsætning på 313 mio. kr. og balancesum på 156 mio. kr.

Balancesummen: De samlede aktiver og passiver.
Nettoomsætning: Den samlede omsætning minus moms, afgifter og skat.

Skulle jeg definere balancesum og nettoomsætning for en Mikro virksomhed, så ville mit bud være:

Mikro virksomheder:
Nettoomsætning på 25 mio. kr. og balancesum på 10 mio. kr.

Jeg foretrækker betegnelsen MMV – forkortelsen, idet den er mere dækkende end “SMV” nu når “Mikro” også er tilføjet.