Blog Image

For Mindre og Mellemstore Virksomheder

Formål

At skabe debat omkring strategiarbejdet i MMV.

De 3 vigtigste fokusområder for bestyrelsen

Ledelse Posted on 29 okt, 2018 09:38

Har netop læst en undersøgelse gennemført af InterSearch i samarbejde med Board Network med titlen “Boards of the future”, hvor 1.056 bestyrelsesmedlemmer fra 55 lande har deltaget.

Nu er der tale om “megatrends” og ofte set fra cockpittet hos store virksomheder. Men gælder disse trends også for mindre- og mellemstore virksomheder? Lad os se på 4 af disse trends, hvor bestyrelsesmedlemmerne sætter ord på hvad de forventer vil påvirke deres virksomheds værdiskabelse mest. Jeg har valgt kun at tage de 3 vigtigste med under hver kategori.

Eksterne faktorer:
1) Konkurrence
2) Teknologi / Digitalisering
3) Lovgivning / Regulering

Interne faktorer:
1) Strategi
2) HR
3) Innovation / R&D

Disruptive scenarier de senest 24 måneder:

1) Produkt og/eller Forretningsmodel innovation
2) Digitalisering
3) Uventede lovgivning / tiltag fra offentlige myndigheder

Disruptive scenarier de kommende 24 måneder:
1) Produkt og/eller Forretningsmodel innovation
2) Digitalisering
3) Konkurrence fra nye og uventede konkurrenter

Ikke overraskende er den røde tråd emner, der indgår i det strategiske beredskab for enhver virksomhed. Dette gælder også for mindre- og mellemstore virksomheder. Men ofte mangler de interne ressourcer hos MMV’erne, der kan dedikere tid til dette arbejde. Opgaven ligger derfor hos ejerlederen og den professionelle bestyrelse, hvis denne er etableret.

Det er desuden bemærkelsesværdig, at det første punkt under “Disruptive temaer” – både de seneste 24 måneder og de kommende år – er “Produkt og/eller Forretningsmodel innovation”. Så det er ikke alene produkter og ydelser, der skal innoveres, men også forretningsmodellen.

Det er ikke nødvendigvis en svær opgave at validere og udfordre en virksomheds forretningsmodel så den kan stå distancen i en stadig mere kompleks konkurrencesituation, men det kræver et stærkt ledelses mandat og en iterativ proces, fordi konsekvensen er en løbende justering af strategien, forretningsplanen og dermed den daglige implementering.

De virksomheder, der tager udfordringen op, vil om 5 år erkende, at deres forretningsmodel er ændret på væsentlige punkter. De som ikke gør dette, vil erkende, at deres værdiskabelse er stagneret eller direkte negativ.Hvilke nøgletal giver mening for Mindre og Mellemstore virksomheder?

Ledelse Posted on 05 sep, 2018 12:52

Når talen falder på nøgletal, så er det gerne følgende finansielle nøgletal, der fremhæves:

 • Afkastningsgrad (1)
 • Overskudsgrad (1)
 • Egenkapitalens forrentning (1)
 • Dækningsbidrag / Dækningsgrad (1)
 • Kapacitetsomkostninger / Nulpunktsomsætning (1)
 • Varelagerets omsætningshastighed (2)
 • Aktivers omsætningshastighed (1)
 • Varedebitorernes omsætningshastighed (2)
 • Kreditorernes omsætningshastighed (2)
 • Soliditetsgrad
 • Likviditetsgrad (2)

Alle er væsentlige, når der gennemføres en ekstern vurdering af virksomhedens evne til at skabe værdi og samtidig minimere risikoen for kapitalejerne (regnskabsanalyse). Men de er også relevante for bestyrelsen og ledelsen, og bør indgå i måneds- eller kvartalsrapporteringen.

Der er tale om finansielle nøgletal, og de kan opdeles i 2 grupper (tilhørsforhold angivet i parentes ovenfor):

 1. Evne til at skabe værdi
 2. Evne til at reducere risiko

Det er desuden muligt at prioritere dem – og mit forslag vil være følgende prioritering – og dermed forslag til månedlig rapportering:


Soliditetsgrad er et unikt nøgletal, der siger noget om virksomhedens robusthed. Beregnes som ((Egenkapital / Samlet balance)x100).

Men hvilke nøgletal er relevante i en travl hverdag for ledelsen og medarbejderne? Nu afhænger det jo af mange faktorer, såsom industri og forretningsmodel. Men jeg vil alligevel vove et øje og komme med forslag til en liste af operationelle nøgletal, der viser en trend, og som dermed øger fokus på effektiviteten af den daglige drift, hvis de også pares med et måltal (KPI).

Det er blot et forslag. Til hver virksomhed kan der udarbejdes et specifikt, målbart og relevant sæt nøgletal, der hjælper med at optimere driften – og dermed indtjeningen.