Blog Image

For Mindre og Mellemstore Virksomheder

Formål

At skabe debat omkring strategiarbejdet i MMV.

Det er ikke nok med en forretningsplan

Ledelse, Strategi Posted on 08 dec, 2019 16:10

En god forretningsplan er kort, præcis og visuel. Men den kan ikke stå alene. En forretningsplan skal kunne brydes ned i mange indsatser, der bliver til en løbende implementeringsplan. Og udgangspunktet for en god forretningsplan, er en dyb indsigt i og en løbende udfordring af den underliggende forretningsmodel (for 3-5 år), der leder til nogle strategiske udfaldsrum (for 2-3 år). Et af disse strategiske udfaldsrum vælges, hvorefter forretningsplanen (for 1-2 år) eksekveres. 

Rigtig mange anbefaler og arbejder med det populære værktøj “Business Model Canvas” – det gør jeg skal også 🙂 Og ingen tvivl om, at BMC er et godt værktøj til at illustrere den nuværende forretningsmodel samt til at udarbejde forskellige strategiske udfaldsrum – baseret på kundernes udfordringer og behov, hvilket skal matches med de produkter og ydelser (Value Proposition), som tilbydes. BMC må dog ikke “blot” anvendes til at beskrive “as is”, men skal anvendes til at udfordre forretningsmodellen. Og en praktisk måde at udfordre forretningsmodellen på er ved løbende at arbejde med de fire dimensioner – HVEM (kunden), HVAD (værdien), HVORDAN (værdikæden) og HVORFOR (profit paradigmet).De 3 vigtigste fokusområder for bestyrelsen

Ledelse Posted on 29 okt, 2018 09:38

Har netop læst en undersøgelse gennemført af InterSearch i samarbejde med Board Network med titlen “Boards of the future”, hvor 1.056 bestyrelsesmedlemmer fra 55 lande har deltaget.

Nu er der tale om “megatrends” og ofte set fra cockpittet hos store virksomheder. Men gælder disse trends også for mindre- og mellemstore virksomheder? Lad os se på 4 af disse trends, hvor bestyrelsesmedlemmerne sætter ord på hvad de forventer vil påvirke deres virksomheds værdiskabelse mest. Jeg har valgt kun at tage de 3 vigtigste med under hver kategori.

Eksterne faktorer:
1) Konkurrence
2) Teknologi / Digitalisering
3) Lovgivning / Regulering

Interne faktorer:
1) Strategi
2) HR
3) Innovation / R&D

Disruptive scenarier de senest 24 måneder:

1) Produkt og/eller Forretningsmodel innovation
2) Digitalisering
3) Uventede lovgivning / tiltag fra offentlige myndigheder

Disruptive scenarier de kommende 24 måneder:
1) Produkt og/eller Forretningsmodel innovation
2) Digitalisering
3) Konkurrence fra nye og uventede konkurrenter

Ikke overraskende er den røde tråd emner, der indgår i det strategiske beredskab for enhver virksomhed. Dette gælder også for mindre- og mellemstore virksomheder. Men ofte mangler de interne ressourcer hos MMV’erne, der kan dedikere tid til dette arbejde. Opgaven ligger derfor hos ejerlederen og den professionelle bestyrelse, hvis denne er etableret.

Det er desuden bemærkelsesværdig, at det første punkt under “Disruptive temaer” – både de seneste 24 måneder og de kommende år – er “Produkt og/eller Forretningsmodel innovation”. Så det er ikke alene produkter og ydelser, der skal innoveres, men også forretningsmodellen.

Det er ikke nødvendigvis en svær opgave at validere og udfordre en virksomheds forretningsmodel så den kan stå distancen i en stadig mere kompleks konkurrencesituation, men det kræver et stærkt ledelses mandat og en iterativ proces, fordi konsekvensen er en løbende justering af strategien, forretningsplanen og dermed den daglige implementering.

De virksomheder, der tager udfordringen op, vil om 5 år erkende, at deres forretningsmodel er ændret på væsentlige punkter. De som ikke gør dette, vil erkende, at deres værdiskabelse er stagneret eller direkte negativ.Næste »